Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Ε.Π. Κ.Π. LEADER+

Τοπικός Σύνδεσμος επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Ημαθίας: Imathia Quality

Ο Τοπικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ημαθίας Imathia Quality, είναι μια συλλογική προσπάθεια των τοπικών φορέων της Ημαθίας που αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση του τουρισμού στην περιοχή, την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων καθώς και στη θέσπιση ποιοτικών και πιστοποιημένων τουριστικών υπηρεσιών.

Τοπικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Ημαθίας - Imathia QualityΣτο σύνδεσμο συμμετέχουν εκτός των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, η αναπτυξιακή εταιρία και το επιμελητήριο Ημαθίας, η ένωση ξενοδόχων, η ένωση οινοπαραγωγών βορείου Ελλάδος και ο σύλλογος ιδιοκτητών καφετεριών και κέντρων διασκέδασης Βέροιας.

Έχουν προγραμματιστεί για το σκοπό αυτό μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που περιλαμβάνουν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων, τη διάχυση πληροφόρησης μεταξύ τους, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών και μέσων δημοσιότητας, τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και τη συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή προγράμματα.

Ο σύνδεσμος προετοιμάζεται για την εφαρμογή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, το οποίο θα θέσει συγκεκριμμένες υπηλές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών τουρισμού και θα αναδείξει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε υποδείγματα - πιλότους.

Συμμετέχουσες Επιχειρήσεις στο Τ.Σ.Ε.Α.Α. Ημαθίας
2008 TORUS web design